Ćwiczymy dla zdrowia
Wyszukiwarka

Aktualności

print print

google plusfacebooktwitteremail

< Powrót do listy
Zdjecie główne
30
gru

Uwaga! Zmiana danych identyfikacyjnych MOSiR

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 1476.2016 z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2017 roku dane identyfikacyjne naszej jednostki (MOSiR) będą zapisane następująco:

Dane do wystawienia faktury dla MOSiR:

Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58;

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra

Adres wysyłki faktur:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra

 

Określenie MOSiR w komparycji umowy:

Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74 58 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,
reprezentowane przez: Roberta Jagiełowicza - Dyrektora działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Olgi Łosiak - Głównego Księgowego,

W związku z powyższym prosimy  wszystkich kontrahentów współpracujących z MOSiR o aktualizację danych identyfikacyjnych MOSiR w swoich  bazach danych z dniem 01.01.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Biuletyn informacji publicznej
print email

Organizator: