Ćwiczymy dla zdrowia
Wyszukiwarka

Hala Akrobatyczno-Sportowa

print print

google plusfacebooktwitteremail

< Powrót do listy

Aktualności - Hala Akrobatyczno-Sportowa

Zdjęcie główne
24
paź

Grand Prix Zielonej Góry - Badminton

Edycja 2016/2017. Turnieje odbędą się na sali MOSiR w Zielonej Górze przy ul. Urszuli 22, gry rozpoczynamy o godzinie 9:00.

Daty turniejów:

  • 29 październik 2016r
  • 26 listopad 2016r
  • 10 grudzień 2016r
  • 04 luty 2017r

Spotkania rozgrywane są według systemu do  2 wygranych setów, granych do 15 pkt.

Regulamin Turnieju Badmintona

Kategorie gier:

  • gra pojedyncza kobiet
  • gra pojedyncza mężczyzn  -  juniorzy rocznik 2000 i młodsi (16 lat i młodsi)
  • gra pojedyncza mężczyzn  -  seniorzy rocznik 1976 i starsi (40 lat i starsi)
  • gra podwójna  -  pary męskie i żeńskie
  • gra mieszana
  • gra pojedyncza OPEN – bez podziału na wiek i płeć

Jeden zawodnik(-czka) może uczestniczyć maksymalnie w dwóch konkurencjach

Zasady klasyfikacji i rozstawienia
Podczas pierwszego turnieju obowiązuje rozstawienie wg rankingu z ubiegłorocznego Grand Prix Zielonej Góry.
W każdym następnym turnieju obowiązywać będzie losowanie na podstawie rankingu obecnej edycji Grand Prix.
W każdej z konkurencji rozstawia się 1/4 ilości osób/par zgłoszonych do turnieju.
Przy jednakowej ilości punktów o wyższej pozycji przy rozstawieniu decyduje lepsze miejsce w ostatnim turnieju, miejsca 3-4
w przypadku identycznej ilości punktów losuje się.
W kategorii gier podwójnych i mieszanych dopuszczalna jest zmiana partnera/partnerki na każdym turnieju, jednak punktacja w tej konkurencji jest ciągłością gry par bez zmian.

Punkty do klasyfikacji będą ustalane na zasadzie: za 1 miejsce 50 punktów, drugie 46, trzecie 43, czwarte 40 punktów
i kolejne miejsca o 2 punkty mniej, aż do wyczerpania się punktów.
Punktacja końcowa polega na zasadzie najlepszych trzech wyników z czterech turniejów, przy czym dla zawodników (par), którzy uczestniczyli we wszystkich czterech turniejach dodawane jest 6 punktów.

W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów na koniec edycji Grand Prix, o wyższym miejscu decyduje pozycja
z finałowego turnieju lub w przypadku identycznej pozycji, z przedostatniego turnieju.

System Rozgrywek
W każdej konkurencji zastosowany będzie system GRUPOWO –  PUCHAROWY.
W razie mniejszej ilości uczestników niż 6 w poszczególnej kategorii zastosowany zostanie system każdy z każdym.

Lotki plastikowe Victor - zapewnia organizator.
Dopuszcza się granie innymi lotkami niż zaproponowane przez organizatora, lecz musi być na to zgoda obu zawodników(par).
Zgłoszenia imienne przyjmuje sędzia główny Tomasz Olejarz wyłącznie mailowo na adres: olej33@gmail.com
do dnia poprzedzającego turniej do godz 19:00!

Uwaga!
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane tylko na miejsca brakujące w poszczególnych rozlosowanych kategoriach.

Postanowienia organizacyjne
Ilość zawodników :  liczba miejsc nieograniczona.
Koszt uczestnictwa w poszczególnym turnieju Grand Prix wynosi 2 zł dla osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
od osób ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych opłata wynosi 5zł.
Na zwycięzców z każdej kategorii na zakończenie edycji GP Zielonej Góry czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez MOSiR

Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decyduje rada złożona z organizatorów i sędziego głównego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Biuletyn informacji publicznej
print email

Organizator: