Ćwiczymy dla zdrowia
Wyszukiwarka

Boisko do Futbolu amerykańskiego

print print

google plusfacebooktwitteremail

Regulamin boiska

Regulamin boiska do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej 66

  

 

I. Część ogólna.

 1.    Boisko przy ul. Botanicznej 66 w Zielonej Górze jest obiektem sportowo - rekreacyjnym będącym własnością Miasta Zielona Góra. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze mieszczący się przy ul. Sulechowskiej 41.
 2. Każdy kto przebywa na terenie boiska, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Boisko należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, ul. Sulechowska 41,         Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

II. Zasady korzystania z obiektu:

 1. Boisko służy do przeprowadzania treningów i rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz innych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 2. Z boiska mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane na podstawie zawartej umowy bądź ustalonego grafiku zajęć z administratorem obiektu.
 3. Zajęcia grup zorganizowanych, korzystających z obiektu powinny odbywać się w obecności opiekuna (instruktora, trenera, nauczyciela).
 4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do:
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze stadionu,
 • uzgadniania z obsługą godzin wstępu na stadion,
 • zastosowania się do poleceń obsługi,
 • przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż ,
 • posiadania odpowiedniego stroju sportowego, w szczególności odpowiedniego obuwia, tj.: „turfy-szutrówki”  lub  „halówki”,
 • zabrania się używania tzw.: „lanek” z wyjątkiem podmiotów dla których zasady uregulowano odrębnie,
 • kategorycznie zabrania się używania obuwia twardego, tzw. :„wkrętów”.
 1. Na stadionie obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania:
 • broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
 • napojów alkoholowych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zakaz używania trąbek na trybunach,
 • zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.

III. Odpowiedzialność:

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, garderobę oraz inne przedmioty lub dokumenty pozostawione bez opieki na terenie obiektu.
 2. Obiekt nie jest wyposażony w szatnię. Administrator nie świadczy usługi przechowywania.
 3. Przypadki nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze boiska lub MOSiR.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Biuletyn informacji publicznej
print email

Organizator: