Ćwiczymy dla zdrowia
Wyszukiwarka

Sport szkolny

Regulamin

print print

google plusfacebooktwitteremail


I. Cele i zadania rozgrywek

 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów zielonogórskich gimnazjów.
 3. Usystematyzowanie rywalizacji na wzór rozgrywek ligowych zespołów siatkarskich.
 4. Prezentacja zielonogórskiego środowiska akademickiego młodzieży szkół gimnazjalnych.
 5. Wyłonienie Mistrza Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.

II. Organizatorzy

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 2. Urząd Miasta Zielona Góra
 3. Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Koordynatorami rozgrywek Gimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej 2016/2017 są Marta Dalecka i Tomasz Grzybowski.

III. Uczestnictwo

 1. drużynę stanowią uczniowie/uczennice gimnazjów (rocznik 2001 i młodsi),
 2. zespół liczy od 6 do 12 zawodników/zawodniczek w turnieju,
 3. W grze musi zawsze uczestniczyć po sześciu zawodników w każdym zespole. Zespół ZDEKOMPLETOWANY przegrywa spotkanie. Zespół zdekompletowany w trakcie meczu zachowuje zdobyte punkty i wygrane sety. (Regulamin PZPS),
 4. do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia drużyny z podpisem dyrektora szkoły oraz opiekuna, dostarczone 30 min. przed rozpoczęciem zawodów (Załącznik nr 1)
 5. każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną,
 6. do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

IV. Zasady gry

 1. wysokość siatki: dziewczęta - 215 cm, chłopcy - 235 cm. Uwaga: W zawodach finałowych (ogólnopolskich) wysokość siatki: dziewczęta 224 cm, chłopcy 243 cm.
 2. spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów do 25 pkt. (ewentualny trzeci set do 15 pkt.),
 3. podczas rozgrywek obowiązują uproszczone przez organizatora przepisy gry PZPS.

V. Sędziowie

Mecze będą sędziowane przez członków sekcji siatkówki KU AZS UZ lub sędziów LZPS.

VI. Punktacja

 1. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2, za przegrane - 1, za walkower 0 punktów.
 2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
  a. większa liczba zdobytych punktów
  b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 3. lepszy (wyższy) stosunek setów – większa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety przegrane,
 4. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone,
 5. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

VII. System rozgrywek

Runda zasadnicza
1. DZIEWCZĘTA (11 drużyn) – podział na trzy grupy
Szkoły zostały rozstawione na podstawie wyników rozgrywek 2015/2016 według następującego schematu:
grupa A – zespoły 1,6,7
grupa B – zespołu 2,5,8,11
grupa C – zespoły 3,4,9,10
29 listopada i 6 grudnia (wtorek) zostanie rozegrany turniej eliminacyjny w trzech grupach systemem „każdy z każdym”. Do następnej rundy zakwalifikują się 2 najlepsze drużyny z każdej grupy, które w kolejnych turniejach będą grały systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem wyniku z turnieju eliminacyjnego.
Drużyny, które zajęły 3 miejsca w grupach rozegrają między sobą mecze o miejsca 7-9, a drużyny które zajęły 4 miejsca w grupach rozegrają między sobą mecz o 10 miejsce w czasie drugiego terminu (6 grudnia).
2. CHŁOPCY (8 drużyn) - podział na dwie grupy
Szkoły zostały rozstawione na podstawie wyników rozgrywek 2015/2016 według następującego schematu:
grupa A – zespoły 1,4,5
grupa B – zespołu 2,3,6,7
25 listopada (piątek) zostanie rozegrany turniej eliminacyjny w grupach systemem „każdy z każdym”. Do następnej rundy zakwalifikują się 2 najlepsze drużyny z każdej grupy, które będą grały systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem wyniku z turnieju eliminacyjnego (2 grudnia).
Drużyny, które zajęły 3-4 miejsca w grupach rozegrają między sobą mecze o miejsca 5-7 w czasie drugiego terminu z zaliczeniem wyniku z turnieju eliminacyjnego (2 grudnia).
Runda finałowa
Do turnieju finałowego zakwalifikują się 4 najlepsze drużyny rundy zasadniczej. W półfinałach pierwsza drużyna po turniejach zasadniczych zagra z czwartą drużyną, a druga z trzecią. Turniej finałowy zostanie rozegrany 20 grudnia 2016 r. (turniej dla chłopców i dziewcząt). Miejsca 5-11 zostaną ustalone na podstawie wyników turniejów zasadniczych.

VIII. Uwagi dodatkowe

wszystkie mecze rozgrywane będą w Hali Sportowej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 6 jednocześnie na czterech boiskach w godzinach 1530 - 1800 w ustalonych terminach (Załącznik nr 3),
drużyny powinny się stawić na pół godziny przed rozpoczęciem gier,
organizator zapewni 2 piłki dla drużyny na rozgrzewkę przedmeczową (1530 - 1600),
w przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie zespołu bez uprzedniego powiadomienia (min. 5 dni przed zawodami) Szkoła zostanie wykluczona z rozgrywek (Regulamin MIMS). Anulowane zostaną wszystkie punkty tej drużyny oraz punkty zdobyte w spotkaniach z tą drużyną w odbywającej się rundzie rozgrywek (Regulamin PZPS).
harmonogram spotkań może ulec zmianie w sytuacji wycofania się szkół z rozgrywek.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Biuletyn informacji publicznej
print email

Organizator: