Ćwiczymy dla zdrowia
Wyszukiwarka

Sport szkolny

Regulamin

print print

google plusfacebooktwitteremail

Regulamin Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce

Dziewczęta

Czas gry 4x8 min(ryczałt, czas zatrzymywany na przerwę na żądanie i rzuty wolne) . Pozostałe reguły zgodnie z przepisami PZKosz.

Protesty (uwagi), odwołania -  należy zgłaszać do 3 dni od ukazania się komunikatu na oficjalnej stronie MOSiR.
Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora Szkoły drukowanej imiennej listy zawodniczek z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodniczek z przypisanym numerem na koszulce.
Zgłoszenie szkoły  a nie przystąpienie do rozgrywek bez powiadomienia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek – skutkuje dyskwalifikacją szkoły(drużyny) w obecnym i przyszłym cyklu rozgrywek.

System  rozgrywek:

Podział na grupy:

Grupa A – VII LO, V LO, II LO
Grupa B – I LO, III LO, ZSiPKZ
Grupa C – ZSEkon, ZSB, IV LO

Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora szkoły drukowanej imiennej listy zawodniczek z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodniczek z przypisanym numerem na koszulce.

System  rozgrywek:
Rozgrywki eliminacyjne w grupach systemem „każdy z każdym”, z których pierwsze drużyny awansują do finału miejskiego. W finale miejskim drużyny rozegrają mecze „każdy z każdym”. Zespoły, które zajęły II m-ce w grupie automatycznie zajmują IV m-ce ex quo. Drużyny z miejsca III w grupach zajmują V miejsce.

Chłopcy

Czas gry 4x8min(ryczałt, czas zatrzymywany na przerwę na żądanie i rzuty wolne). Pozostałe reguły zgodnie z przepisami PZKosz.

Protesty (uwagi), odwołania -  należy zgłaszać do 3 dni od ukazania się komunikatu na oficjalnej stronie MOSiR.
Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora Szkoły drukowanej imiennej listy zawodników z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodników z przypisanym numerem na koszulce.
Zgłoszenie szkoły  a nie przystąpienie do rozgrywek bez powiadomienia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek – skutkuje dyskwalifikacją szkoły(drużyny) w obecnym i przyszłym cyklu rozgrywek.

System  rozgrywek:

Podział na grupy:

Grupa A – VII LO, ZSEiS, V LO
Grupa B – III LO, ZSEkon , IV LO
Grupa C – I LO, II LO,  ZSB

Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora szkoły drukowanej imiennej listy zawodników z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodników z przypisanym numerem na koszulce.

System  rozgrywek:
Rozgrywki eliminacyjne w grupach systemem „każdy z każdym”, z których pierwsze drużyny awansują do finału miejskiego. Zespoły, które zajmą 2 m-ce w swoich grupach rozegrają mini turniej barażowy( systemem „każdy z każdym”) o prawo udziału w finale miejskim. W finale miejskim drużyny rozegrają mecze „każdy z każdym”. O kolejności pozostałych szkół zadecydują punkty zdobyte w eliminacjach grupowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Biuletyn informacji publicznej
print email

Organizator: